เรียนออสเตรเลียต้องรู้ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

เรียนออสเตรเลียต้องรู้ระบบการศึกษาในออสเตรเลีย

ไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรหรือเรียนนานเพียงใด กฎหมายของออสเตรเลียจะส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพและคุ้มครองนักเรียนต่างชาติ ซึ่งรวมถึง Education Services for Overseas Students (ESOS) Act 2000 และ National Code of Practice สำหรับหน่วยงานที่จดทะเบียนและผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมแก่นักเรียนต่างชาติปี 2007 (ประมวลกฎหมายแห่งชาติ) โดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องระดับประเทศสำหรับผู้ให้บริการด้านการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนต่างชาติ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาได้แก่ การศึกษาชั้นสูง (มหาวิทยาลัย) และอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (วิทยาลัย VET และ TAFE)

ระบบการศึกษาของออสเตรเลียโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ ด้วย Australian Qualifications Framework (AQF) AQF เป็นนโยบายระดับชาติที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องของคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษา